UWAGA – informacja o STYPENDIACH

Informujemy, że o możliwości uzyskania przez ucznia następujących stypendiów:

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW – dla ucznia szkoły średniej z klasy 1 lub 2 LO z najwyższą średnią w szkole lub ze szczególnymi uzdolnieniami – wniosek przygotowuje szkoła po klasyfikacji
wniosek do 28 czerwca

 

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA – dla ucznia z wybitne osiągnięcia
wnioski do 30 czerwca

 

DLA MŁODZIEŻY WOJ. ŚLĄSKIEGO – Stypendium w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/?p=2018%5EStypendia%5Etrwaj%C4%85ce

wnioski do 20 lipca

 

KATOWICE - Stypendia PRYMUS za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018  -

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

wnioski do 31 lipca

 

BYTOM - nagroda Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

http://www.bytom.pl/regulamin-przyznawania-nagrod-prezydenta-bytomia-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe

wnioski do 30 czerwca

 

BYTOM – nagroda Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów i młodzieży z Bytomia

http://www.bytom.pl/regulamin-przyznawania-nagrod-prezydenta-bytomia-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe

wnioski do 30 czerwca

 

CHORZÓW - pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i  zasiłki szkolne

http://ops.bip.chorzow.eu/index.php?kat=118837988942759617

wnioski od 2 lipca do 15 września

 

PIEKARY ŚLĄSKIE – stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

http://www.bip.piekary.pl/?a=18525

wniosek do 10 września

 

PIEKARY ŚLĄSKIE - Przyznanie stypendium sportowego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

http://www.bip.piekary.pl/?a=18527

wnioski w terminie 1 – 15 stycznia

 

PIEKARY ŚLĄSKIE - Przyznanie stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich

http://www.bip.piekary.pl/?a=18526

wnioski do 30 września

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE – Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych w Świętochłowicach

http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/011/001/001

wniosek do 15 lipca

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - Uchwała Nr 282/2016 w sprawie: zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie

https://msiemianowice.peup.pl/eurzad.seam?rRejId=1&eurzadNazwa=Rejestr+uchwa%C5%82+Rady+Miasta+VII+kadencji&actionMethod=szukaj.xhtml%3ApeupAgent.selectRejestr&cid=189241

wnioski w terminie 1 – 30 września

 

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44,
32 246 06 51
fax: 32 246 06 50
Email: szkola@glk.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy : każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów
nr do kontaktu 606 729 908 
prezes 
Dawid Ignalski