Dziękujemy sponsorom!

W tegorocznej edycji konkursu Odyseja Umysłu eliminacje regionalne zakończyły się sukcesem aż 5 naszych drużyn. Wszystkie te drużyny uzyskały awans do Finału Ogólnopolskiego, który odbył się w Gdyni. Uczestnictwo drużyn w Finale wiązało się z niemałymi kosztami (transport, zakwaterowanie) – w sumie w Finale Ogólnopolskim uczestniczyło 31 naszych uczniów. Wyjazd tak dużej grupy uczniów nie byłby możliwy po pierwsze bez wkładu finansowego Rodziców – za co serdecznie wszystkim rodzicom Odyseuszy dziękujemy, jak i bez wsparcia sponsorów. Tegoroczny wyjazd Odyseuszy na Finał Ogólnopolski sponsorowali: firma VOTUM S.A. (https://votum-sa.pl), firma INVESTECO S.A. (http://investeko.pl) oraz osoba prywatna - Pan Jacek Nowak. Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz sponsorom, bez ich udziału sukces naszych Odyseuszy mógłby nie dojść do skutku. Należy podkreślić, że również sami Odyseusze pozyskali fundusze akcjami w supermarketach i podczas akcji „Zdrowe śniadanko” prowadzonej na terenie Naszej Szkoły.

Jesteśmy bardzo dumni z występu WSZYSTKICH naszych Odyseuszy, każda z drużyn przebrnęła niesłychanie trudną drogę, aby awansować do Finału Światowego, każda z drużyn dała z siebie wszystko aby wypaść jak najlepiej. W Odysei Umysłu KAŻDY jest zwycięzcą, bo włożona praca, pokonanie własnych słabości i indywidualna satysfakcja z udziału w Finale są niejednokrotnie ważniejsze niż uzyskane miejsce.

Tegoroczni laureaci pierwszego stopnia (nasze zwycięskie dwie drużyny) uzyskały awans do Finałów Światowych. Jak co roku Finał Światowy odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Jednak awans do Finału Światowego nie wiąże się automatycznie z możliwością wyjazdem do USA. Uczestnictwo naszych dwóch drużyn będzie wiązało się z poniesieniem olbrzymich kosztów (około 120 000 zł). Wyjazd drużyn na Finał Światowy nie będzie możliwy bez wsparcia finansowego sponsorów. Zwracamy się z wielka prośbą do firm i instytucji oraz do osób prywatnych o wparcie finansowe wyjazdu naszych uczniów na Finał Światowy. Dla naszych Odyseuszy to wielka (i być może jedyna) szansa na pokazanie swoich talentów i umiejętności na forum światowym, to wielka możliwość integracji i poznania rówieśników z całego Świata.

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44,
32 246 06 51
fax: 32 246 06 50
Email: szkola@glk.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy : każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów
nr do kontaktu 606 729 908 
prezes 
Dawid Ignalski