Zastępstwa - WTOREK 2017-10-17

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Mądry - Cieśla Magdalena(7-9)

KlasaLekcjaNauczyciel nieobecnyPrzedmiotZastępuje nauczyciel:Sala szkolnaUwaga

Dzisiaj na Orliku odbywa się COPA KATOLIK dla LO

Uczniowie biorący udział w grze wychodzą na Orlika pod opieką WF-isty
pozostała część klasy ma normalne zajęcia wg planu
Osobom, które grają wpisujemy we frekwencji ZS ( zawody sportowe)

Dyżur w świetlicy na Kilińskiego

l 7 - Sabina Janikowska
l.8 - Danuta Schelenz
l.9 - Katarzyna Sorichta

http://www.aScTimeTables.com - 2017-10-16 15:35:17
Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, ul. Kościuszki 11