Klasa 1 LO

Rekrutacja – elektroniczna

Karta informacyjna Liceum Ogólnokształcące

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcące

MIEJSCE: budynek Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie, ul. Kościuszki 11

LICZBA UCZNIÓW: 3 klasy po 28 OSÓB

Klasa politechniczna – przygotowanie uczniów do kierunków politechnicznych z naciskiem na nauczanie matematyki, fizyki, informatyki przy wsparciu nowoczesnych technologii.

Klasa medyczno-przyrodnicza – przygotowanie do kierunków medycznych i okołomedycznych oraz innych związanych z aktywnością ruchową, nacisk na nauczanie biologii, chemii, fizyki.

Klasa medialno-społeczna – to odpowiedź na nowoczesne trendy w naukach społecznych i humanistycznych, przygotowanie do kierunków związanych z prawem, administracją, studiami lingwistycznymi, artystycznymi, dziennikarskimi i pedagogicznymi.

- W ramach edukacji szeroka oferta przedmiotów uzupełniających dostosowanych do zainteresowań i zapotrzebowania uczniów poszczególnych klas.
- Bogata propozycja dodatkowych zajęć wspólnych, ponadto liczne przedmiotowe wycieczki tematyczne, kółka zainteresowań, współpraca z uczelniami.

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44,
32 246 06 51
fax: 32 246 06 50
Email: szkola@glk.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej dyżurują pod numerem telefonu: 32-608-15-96 w każdą środę w godzinach 18.00 - 19.00

 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów
nr do kontaktu 606 729 908 
prezes 
Dawid Ignalski