Szkoła Podstawowa klasa VII

Rekrutacja – podstawą rekrutacji jest złożenie karty informacyjnej, przedstawienie świadectwa po klasie 5 i 6 SP, akceptacja Statutu Szkoły (paragraf 37a) oraz przystąpienie do testu kompetencji.

Karta informacyjna klasa 7 SP

Regulamin rekrutacji klasa VII SP

Drodzy uczniowie przyszłych klas siódmych i Szanowni Rodzice!

W odpowiedzi na gorące zainteresowanie ofertą edukacyjną „Katolika” oraz licznymi pytaniami pragniemy przekazać parę istotnych informacji.

Klasy siódme SP są naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne młodych ludzi. Tak więc zaprojektowaliśmy trzy klasy, w naszym przekonaniu, spełniające oczekiwania.

Dla osób szczególnie zainteresowanych przedmiotami ścisłymi przygotowano  klasę pt. „Twórcza informatyka”. Jej oferta wprost odpowiada na zainteresowania przedmiotami ścisłymi, informatyką, robotyką oraz technologiami IT.

Klasa „Nowocześni humaniści” to oferta adresowana do osób o wybitnie humanistycznych zainteresowaniach i zdolnościach.

Zaś klasa „Lingwistyczno – przyrodnicza” to niezwykle nowoczesna kombinacja przeznaczona dla osób o bardzo szerokich horyzontach, jak też dla tych, którzy wciąż próbują dookreślić swe preferencje edukacyjne.

Zaznaczamy, iż każda z przedstawionych klas realizuje wymogi podstawy programowej. Ponadto uczniowie mogą wybierać w szerokiej gamie kółek  oraz zajęć pozalekcyjnych, które uzupełnią ich zainteresowania oraz rozwiną pasje.

 

MIEJSCE: budynek Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie, ul. Kościuszki 11

LICZBA UCZNIÓW: 3 klasy po 28 OSÓB

Twórcza informatyka – zajęcia dodatkowe z robotyki i fizyki doświadczalnej, języki angielski i niemiecki.

Nowocześni humaniści – kółko medialne, języki angielski i niemiecki.

Lingwistyczno-przyrodnicza – dodatkowe konwersacje językowe, języki angielski, niemiecki, włoski do wyboru.

- W ramach edukacji szeroka oferta kółek dostosowanych do zainteresowań i zapotrzebowania uczniów poszczególnych klas.

- Bogata propozycja dodatkowych zajęć wspólnych, ponadto liczne przedmiotowe wycieczki tematyczne, współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami.

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44,
32 246 06 51
fax: 32 246 06 50
Email: szkola@glk.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy : każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola

Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłów
nr do kontaktu 606 729 908 
prezes 
Dawid Ignalski